Activiteitencommissie Vruchtenbuurt

Het Wijkberaad streeft er aanhoudend naar de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk te vergroten en de bij de bewoners levende ideeën en initiatieven, die de sociale cohesie binnen de wijk vergroten, te ondersteunen.

In januari 2020 is de activiteitencommissie (AC) geïnstalleerd die bestaat uit 3 leden: Anneke Verhaal (die de AC in het bestuur zal vertegenwoordigen), Mieke van der Brande en Vera Wildenberg.

Een van de doelstellingen die de AC heeft meegekregen is het coördineren van alle activiteiten. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de projectleider van bestaande, grotendeels gericht op senioren gerichte activiteiten, de heer Roel Sauerbrij.

Verder zijn we begonnen met het verzamelen van informatie over bestaande activiteiten (buiten de Abri) in de Vruchtenbuurt. We streven ernaar dat de Abri het informatiepunt wordt voor alle bewoners die op zoek zijn naar informatie over sport-, culturele en andere activiteiten in onze buurt. Of, naar informatie over bijvoorbeeld ondersteuning (voor senioren). Hierover wordt u in de loop van dit jaar nader geïnformeerd.

En uiteraard kunt u ook informatie aandragen, heel graag zelfs!

Wij onderschrijven het principe van vraaggestuurd werken; activiteiten organiseren vanuit wensen/ initiatieven van bewoners. Onze grootste uitdaging wordt dus om met die bewoners in contact te komen die wensen hebben ten aanzien van activiteiten in onze wijk, om met hen te verkennen of en hoe we dit kunnen realiseren.

Graag horen we dus van u!

U kunt ons mailen: ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl