Activiteiten voor senioren

IN VERBAND MET DE CORONA CRISIS ZIJN ALLE ACTIVITEITEN IN DE ABRI TIJDELIJK STOPGEZET.

ZODRA DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM DIT TOESTAAN GAAN WE AAN DE SLAG OM DE SENIOREN ACTIVITEITEN WEER GELEIDELIJK OP TE STARTEN.


Lees vooral ook deze brief aan alle Abri-bezoekers.

Voor de senioren in de Vruchtenbuurt wordt er veel georganiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van activiteiten voor senioren. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.


AbriCosy

In het wijkgebouw worden met regelmaat koffieochtenden en lezingen gehouden onder deze noemer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  activiteitencommissie.

Waar? Abrikozenstraat 207
Wanneer? Elke 3e woensdagochtend van de maand om 10:00 uur.


AbriDiner

Sinds januari 2014 organiseert het Wijkberaad Vruchtenbuurt een maandelijkse ontmoeting onder de naam “het Abri Diner” voor de senioren in de Vruchtenbuurt ( 60+ ).

Dit vindt plaats op de derde maandag van de maand in De Abri op de hoek van de Abrikozenstraat en de Meloenstraat, van 17.00 tot 19.30.

Voor deze bijeenkomst wordt altijd een gast uitgenodigd, die middels een praatje, demonstratie of voorlichting een voor onze senioren interessant, c.q. belangrijk onderwerp aan de orde stelt.

Daarnaast leert men elkaar in de buurt ( steeds beter) kennen, hetgeen de onderlinge samenhang in de Vruchtenbuurt versterkt.

Er wordt ook gezamenlijk gegeten; hiervoor wordt een financiële bijdrage verwacht van de deelnemers.


De Bosbeskapel

Hier worden tal van activiteiten georganiseerd voor o.a. de senioren. Zie hiervoor o.a. de website van de Bosbeskapel of neem contact op.

Waar? Bosbesstraat 5.


Huize Eykenburg

Organiseert veel activiteiten zoals uitstapjes, bingo, puzzelochtenden. Ook voor alle zelfstandig wonende ouderen in de Vruchtenbuurt. Loopt u gerust eens binnen voor meer informatie of kijkt u eens op de website.

Waar? Kruisbesstraat 2, hoek Perziklaan.


Dansclub De Mient

Deze vereniging organiseert veel activiteiten voor liefhebbers van dansen en gezellige avonden. Wilt u meer weten? Bel dan 070 – 368 76 27

Waar? Mient 273-D


HKV Achilles

Op het sportterrein van Achilles kunt u o.a. korfballen, tennissen en jeu de boules spelen. Daarnaast werkt deze vereniging aan een sport-/activiteitenprogramma voor 55+’ers.

Waar? Pomonaplein 71


Wijkberaad Vruchtenbuurt

In ons gebouw aan de Abrikozenstraat houden wij niet alleen koffieochtenden en lezingen, maar huisvesten wij ook een Klaverjasclub. Hiernaast hebben wij regelmatig projecten lopen waarbij we de bewoners betrekken. Speciaal voor de senioren is er bijvoorbeeld het project “De Vruchtenbuurt vertelt”. Wilt u meer weten wat er te doen is of informatie neem dan contact met ons op.

Waar?
Wijkberaad Vruchtenbuurt
Abrikozenstraat 207
2564 VP Den Haag

Het secretariaat is geopend op:
Maandag van 09.00 tot 13:00 uur.

Wijkhuis De Abri huren?
Bel 070 3231930 of mail naar info@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl voor meer informatie en boekingen!

FOLLOW US ON FACEBOOK