Projecten (archief)

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt heeft een aantal zaken in haar jaarplan verwerkt; gemakshalve wordt hier naar het Jaarplan verwezen.