Activititen

Een kerndoel van het Wijkberaad is de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk te vergroten en de bij de bewoners levende ideeën en initiatieven, die de sociale cohesie binnen de wijk vergroten, te ondersteunen.

Met deze opdracht is in januari 2020 de activiteitencommissie geïnstalleerd. De activiteitencommissie werkt vraaggestuurd: activiteiten organiseren vanuit wensen van de bewoners en initiatieven van bewoners stimuleren en ondersteunen.

Enkele voorbeelden die op deze manier tot stand zijn gekomen:

Het oprichten van de VruchtenAcademie

Er zit muziek in de Vruchtenbuurt. Een jaarlijks muziekfeest in de buurt met optredens van muzikanten uit de buurt in de zomer (juni).

Muzieklessen voor ouder en kind

Er zit kunst in de Vruchtenbuurt. De muren van ons wijkgebouw ‘de Abri’ worden beschikbaar gesteld voor exposities van kunstenaars uit de buurt.

Zwerfvuil prikken. (Groepjes) bewoners lopen met de door de gemeente ter beschikking gestelde ‘priksets’ regelmatig door de wijk om zwerfvuil op te ruimen.

U kunt ons altijd mailen: ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl