Jaarvergadering gaat niet door.

Als gevolg van de corona-maatregelen ziet het bestuur geen mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren. Daarom zijn alle financiële stukken online gezet met de mogelijkheid voor bewoners hierop te reageren.

De te benoemen bestuursleden (zie punt 7 van de agenda) zullen voor nu door het Algemeen Bestuur ad interim worden benoemd, dit in afwachting van de bekrachtiging door bewoners op een eerstvolgende algemene vergadering.

U kunt de stukken hier afzonderlijk inzien/dowloaden:

Agenda
Verslag Jaarvergadering 2021
Jaarverslag 2021
Jaarplan 2022
Verslag Kascommissie
Begroting 2021
Balans 2021
Exploitatie-overzicht 2021
Baten / Lasten 2021
Begroting 2022

En voor wie alle stukken in één document wil downloaden : klik hier.