ZODRA HET KAN, GAAN WE WEER BEGINNEN!

Zodra de corona maatregelen het weer meer mogelijk maken, gaan we aan de slag
met het opstarten van de VruchtenAcademie per september van dit jaar.
Wilt u meedoen? Heeft u ideeen/wensen? Mail naar  ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl