Werkzaamheden Stedin

Maandag a.s. start Stedin met grootscheepse werkzaamheden in de Vruchtenbuurt.

Overlast is onvermijdbaar; lees er hier alles over.