VVE

In de Vruchtenbuurt staan, naast eengezinswoningen, veel appartementen en er zijn bijna 1000 Verenigingen van Eigenaren. De gemeente organiseert VvE informatieavonden die grotendeels gericht zijn op het goed onderhouden van de woningen.

Onderhoud van woningen is verplicht op grond van de Woningwet. De eigenaren zijn in VvE verband gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. De leden van de VvE moeten samen het onderhoud aan de schil van het gebouw regelen. Het is mogelijk dat als er geen onderhoud wordt uitgevoerd, de gemeente de VvE aanschrijft voor het achterstallig onderhoud. Liever heeft de gemeente dat de Verenigingen van Eigenaren (VvE) zelf actief worden en een onderhoudsplan laten maken. Op basis daarvan kan het achterstallig onderhoud in VvE verband aangepakt worden.

Het binnenmilieu van de woningen is ook een belangrijk aandachtspunt. De gemeentelijke VvE-balie kan hierbij hulp bieden. Advies van de VvE-balie is gratis.

Kijk voor meer informatie op denhaag.nl/vvebalie