Artikelen door Wim Abbenhuis

Jaarvergadering gaat niet door.

Als gevolg van de corona-maatregelen ziet het bestuur geen mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren. Daarom zijn alle financiële stukken online gezet met de mogelijkheid voor bewoners hierop te reageren. De te benoemen bestuursleden (zie punt 7 van de agenda) zullen voor nu door het Algemeen Bestuur ad interim worden benoemd, dit in afwachting […]

Digitaal veilig

In de VruchtenPers staat een artikel van onze wijkagent. Helaas staat daar een verkeerde website in. Er staat: www.veiligindewijk.nl maar dat zou moeten zijn www.digitaalveiligindewijk.nl Excuses voor de vergissing.

Sluiting ABRI

24 november 2021. Als gevolg van de ontwikkelingen rond het Corona-virus is De Abri met onmiddellijke ingang voor alle activiteiten gesloten.

Werk Stedin loopt uit

De werkzaamheden op de Appelstraat – Thorbeckelaan lopen uit. Uitloop werkzaamheden In de Thorbeckelaan en Appelstraat zijn wij bezig met het uitvoeren van een boring. De boring duurt langer dan eerder gepland. Dit heeft gevolgen voor het werk. In deze brief leest u waar u rekening me moet houden. Afsluiting Thorbeckelaan De rijbaan en het […]

AbriCosy en andere activiteiten in de Abri

Naar aanleiding van de jongste maatregelen is het volgende besloten: 1. de activiteiten in de Abri gaan door wanneer de organisator van die activiteit dat wil. 2. als men laat doorgaan is een mondkapje verplicht als je loopt, niet meer als je op je stoel zit. 3. we gaan er van uit dat elke deelnemer […]

Bezichtiging Expositie

Een expositie van Jannes Oldenkamp; kunstschilder in zijn vrije tijd. zondag 14 november van 11.00 – 15.00 uur zondag 21 november van 11.13.30 uur zo 28 november van 11.00 – 15.00 uur.

Eenzaamheid

Ruim de helft van de inwoners van Den Haag geeft aan zich eenzaam te voelen. Ook veel jongeren zijn veel vaker alleen dan zij zouden willen. Dit mogen we niet laten bestaan. Klik hier.