Contactgegevens

Naam Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt
RSIN nummer 0074.06.162
Adres Abrikozenstraat 147
Postcode 2564 VP
Plaats Den Haag
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

De missie van het Wijkberaad Vruchtenbuurt vindt u hier.

Jaarplan

Download hier het Jaarplan 2020

Bestuurders

voorzitter

bestuurslid Financiën 

secretaris

Wim F. Abbenhuis

Marion Sijnja

Esther Musch

Taken Dagelijks Bestuur

Download hier de taakomschrijvingen van voorzitter, secretaris en bestuurslid Financiën 

Beloningsbeleid

Het Wijkberaad kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.
Jaarlijks wordt bezien of er voldoende financiële ruimte is om bestuurders binnen fiscale grenzen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Activiteiten

Recente acitiviteiten

Download hier het jaarverslag 2019

Financiële rapportage

Download hier het exploitatieoverzicht 2019.

Download hier de staat van baten en lasten over 2019.

Download hier de jaarbalans 2019.

Privacy-verklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.
Ook het Wijkberaad Vruchtenbuurt vindt het belangrijk zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
Klik hier om onze volledige privacyverklaring te lezen.