Bestuur

Wim F. Abbenhuis
Bestuursvoorzitter

Esther Musch
Secretaris

Marion Sijnja
bestuurslid Financiën

Tim Berkelaar
Portefeuille Duurzaamheid

Anneke Verhaal
Activiteitencommissie

Jos Visser
Coördinator straatvertegenwoordigers

Administratieve ondersteuning
EMC Managementondersteuning

Bestuursleden ad interim tot jaarvergadering 2022:

Michel Rovers
Marieke van Overveld
Hans J. Vos

Toen ik in 2009, na een werkzaam leven van 43 jaar, wat meer tijd voor mezelf kreeg heb ik na een aantal gesprekken met het toenmalig bestuur besloten me beschikbaar te stellen voor de vacante plek van bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt.
Ook in het verleden heb ik relatief veel gedaan in verenigings- en vrijwilligerswerk. Zo ben ik gedurende bijna 25 jaar in diverse functies, laatstelijk als algemeen voorzitter, actief geweest in de personeelsvereniging van KPN (destijds met ruim 1500 leden).

Daarnaast ben ik gedurende 7 jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad en later van de Oudervereniging geweest op het Dalton College.

Aan de ene kant vind ik het zinvol om iets voor m’n omgeving te doen (tenslotte maak ik ook zelf deel uit van die omgeving) aan de andere kant is besturen wel iets dat bij me past.
Ik vind het erg leuk om met een gemotiveerde club mensen aan de slag te gaan en daarbij zelf een coördinerende en motiverende rol te spelen.

Inmiddels zijn we zo’n tien jaar verder. Ik denk dat we in de afgelopen tijd mooie dingen hebben bereikt met elkaar. Een geheel vernieuwde VruchtenPers, een professionele website, goede samenwerkingsverbanden met de gemeente, de winkeliersvereniging, en de wijkagent.

Wat mij betreft gaan we ook in de komende jaren met elkaar verder op de ingeslagen weg om onze Vruchtenbuurt leuk en leefbaar te houden.