Straatvertegenwoordigers

In onze wijk zijn bewoners actief als straat(deel)vertegenwoordiger(SDV-er). De tussenvoeging ‘(deel)’ betekent hier dat een  straatvertegenwoordiger een deel van een straat of laan vertegenwoordigd of een straat deelt met een andere SDV-er. Dit geldt voor straten als de Thorbeckelaan en de Laan van Meerdervoort.

Het Wijkberaad stelt het zeer op prijs dat bewoners bereid zijn om als vrijwilliger iets extra’s voor onze wijk en hun straat te doen. Het Wijkberaad ziet het liefst elke straat in onze wijk ‘gedekt’ door een straatvertegenwoordiger. Daar waar dat niet zo is zal, indien mogelijk, een SDV-er van een aangrenzende straat de niet gedekte straat vertegenwoordigen. Om te weten wie sdv’er in uw straat is of u hiervoor aanmelden kunt u mailen naar sdv@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl of kijk in de laatste VruchtenPers voor verdere informatie.

Wat doet een straatvertegenwoordiger?

Onze straatvertegenwoordigers zijn vooral de ogen en oren van de buurt en het Wijkberaad. Als ‘goede burgers’ letten ze op zaken die met de leefbaarheid te maken hebben, zoals een defecte lantaarnpaal, gevaarlijke situaties in de bestrating, en/of andere zaken die lastig of gevaarlijk kunnen zijn. Ze weten de weg als het gaat om het aanmelden van die zaken bij het juiste loket. Daarnaast brengen ze signalen uit de buurt over de leefbaarheid onder de aandacht van het Wijkberaad. De straatvertegenwoordigers zijn nadrukkelijk geen ‘politie-agenten’; ze kunnen dus niet bemiddelen bij burenruzies of bij meningsverschillen over bijvoorbeeld de hoogte van de heg. Voor die zaken is er de wijkagent. Elk kwartaal wordt er vergaderd met de straatvertegenwoordigers onderling.