Er zit muziek in de Vruchtenbuurt

Optreden Tutti Frutti  zondag 13 november a.s  in lunchroom Op de Hoek (zie bijlage)

Entree is gratis en consumpties voor eigen rekening

.