Missie

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt draagt bij aan een leefbare, schone en veilige Vruchtenbuurt. Het behouden van het goede woon- en samenlevingsklimaat is het hoofddoel. Het Wijkberaad Vruchtenbuurt wil zichtbaar zijn in de wijk door een rol die gekenmerkt wordt door het organiseren maar vooral ook stimuleren en faciliteren van allerlei activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan het met plezier wonen en leven in de wijk.  Het accent ligt daarbij op sociale en culturele activiteiten (geen feesten en partijen), waarin andere organisaties niet voorzien. De activiteiten worden vooral door en voor bewoners uitgevoerd.

Op het vlak van bouw- en infrastructuurprojecten in de wijk heeft het bestuur van het Wijkberaad de rol van intermediair tussen (gemeentelijke) overheid en bewoners. Deze rol ligt voornamelijk op het vlak van informeren en verwijzen. Het Wijkberaad is daarbij afhankelijk van door de gemeente verstrekte of verkregen informatie. Inhoudelijk heeft het Wijkberaad geen middelen om corrigerend op te treden naar overheden of bewoners.

Straatvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van het Wijkberaad, waarbij het Wijkberaad hen coördineert en helpt wanneer dat nodig is. Daarnaast onderhoudt het Wijkberaad contacten met de gemeente, de wijkagenten en wijkberaden in aanliggende buurten. Het Wijkberaad beheert wijkgebouw De Abri dat gehuurd kan worden voor eenmalige of terugkerende activiteiten.

Om te communiceren met de bewoners, staat het Wijkberaad een aantal instrumenten ter beschikking, zoals bewonersbijeenkomsten, wijkblad de VruchtenPers, de VruchtenMail, de website en mededelingen via het wijkgebouw en publicatieborden in de wijk.

De bestuursleden van het Wijkberaad werken op vrijwillige basis en zijn bewoners van de Vruchtenbuurt. Het Wijkberaad voert zijn activiteiten uit zonder politieke of levensbeschouwelijke richting.