Zoals eerder meegedeeld in VruchtenMail en VruchtenPers ziet het bestuur geen mogelijkheden voor een fysieke Jaarvergadering.
In plaats daarvan publiceren we hier alle jaarstukken (verzameld in één document). Uw reacties hierop zien we graag tegemoet en zullen in VruchtenPers 1 van 2021 (plm medio maart) worden gepubliceerd en waar nodig beantwoord.

De jaarstukken kunt u hier inzien.

Update: op 18 januari 2021 heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd. Hun verslag staat hier.