Eenzaamheid

Ruim de helft van de inwoners van Den Haag geeft aan zich eenzaam te voelen. Ook veel jongeren zijn veel vaker alleen dan zij zouden willen. Dit mogen we niet laten bestaan.

Klik hier.

Bezichtiging expositie

Op Zondag 19 september van 11.00 – 16.00 uur in ons wijkgebouw De Abri, Abrikozenstraat 207

Een expositie schilderijen van Jannes Oldenkamp; kunstschilder in zijn vrije tijd

Toegang is gratis.

de poster

Rapport Zomerronde beschikbaar.

De definitieve rapport van de Zomerronde van het Wijkpanel is beschikbaar.
Het rapport is hier te vinden.

We mogen weer! (2)

Nu de corona maatregelen het weer meer mogelijk maken, gaan we aan de slag
met het opstarten van de VruchtenAcademie per september van dit jaar.
Wilt u meedoen? Heeft u ideeen/wensen? Mail naar  ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl

We mogen weer!

De inloop koffieochtenden in De Abri gaan weer starten!

Vanaf 21 juli (weer iedere 3e woensdag van de maand), kunt u van 10.00
tot 11.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie met gebak en een
praatje met buurgenoten.

Herinrichting Mient: Bomenplan

Tijdens de informatieavond heeft de ontwerper toegezegd een overzicht te maken van het type bomen per locatie.
Dat bomenplan is nu gereed en wordt hierbij gepubliceerd.

Het plan staat hier.

Rapport Lenteronde Wijkpanel beschikbaar

Het eindrapport van de lenteronde van het Wijkpanel is hier nu beschikbaar.

Muzikanten van de Vruchtenbuurt, opgelet!

Op 20 juni, de langste dag van het jaar met inmiddels veel meer mensen gevaccineerd tegen corona, is er alle reden om de -muzikale- bloemetjes buiten te zetten!

Lees meteen hier verder!!

En kijk hier voor de poster, en hier voor de plattegrond en de timetable.

 

Status herinrichting Mient

Binnengekomen zijn:

Klik op het document dat u wilt lezen / inzien.

Rapport Winterronde Wijkpanel beschikbaar

Het definitieve rapport van de Winterronde van het Wijkpanel is beschikbaar.

Het is hier te lezen; de samenvatting komt in VruchtenPers 1, medio maart 2021.