Schilderlessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Schilderlessen voor kinderen zaterdagmiddag *

Alexandra van der Toorn, autodidact, start vanaf zaterdag 12 februari met het verzorgen van teken en schilderlessen aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

De onderwerpen van de lessen zijn dieren en de natuur. Er wordt gewerkt met verschillende materialen zoals acrylverf, houtskool en kleurpotloden.

Waar?

In buurtcentrum De Abri, Abrikozenstraat 207

Wanneer?

Elke zaterdagmiddag vanaf 12 februari 2022

Van 13:30 tot 15:00 uur.

Kosten?

€ 20,00 per maand (inclusief al het benodigde materiaal).

Een losse les kost € 7,00.

Een proefles kost € 5,00.

Aanmelden: ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl

*zie verder de bijlage

Knutselmiddag

Knutselmiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Knutselen voor kinderen van 6 tot 12 jaar onder begeleiding van juf Priscilla.

Woensdag 26 januari 2022 van 13.30 – 15.30 uur.

Kosten: € 2,50 per kind (voor het materiaal).

In ons wijkgebouw De Abri, Abrikozenstraat 207.

Aanmelden via email:

priscillaenlivano@hotmail.com of

via Whats App tel. 06-27235820

Activititen

Een kerndoel van het Wijkberaad is de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk te vergroten en de bij de bewoners levende ideeën en initiatieven, die de sociale cohesie binnen de wijk vergroten, te ondersteunen.

Met deze opdracht is in januari 2020 de activiteitencommissie geïnstalleerd. De activiteitencommissie werkt vraaggestuurd: activiteiten organiseren vanuit wensen van de bewoners en initiatieven van bewoners stimuleren en ondersteunen.

Enkele voorbeelden die op deze manier tot stand zijn gekomen:

Het oprichten van de VruchtenAcademie

Er zit muziek in de Vruchtenbuurt. Een jaarlijks muziekfeest in de buurt met optredens van muzikanten uit de buurt in de zomer (juni).

Muzieklessen voor ouder en kind

Er zit kunst in de Vruchtenbuurt. De muren van ons wijkgebouw ‘de Abri’ worden beschikbaar gesteld voor exposities van kunstenaars uit de buurt.

Zwerfvuil prikken. (Groepjes) bewoners lopen met de door de gemeente ter beschikking gestelde ‘priksets’ regelmatig door de wijk om zwerfvuil op te ruimen.

U kunt ons altijd mailen: ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl

Jaarvergadering gaat niet door.

Als gevolg van de corona-maatregelen ziet het bestuur geen mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren. Daarom zijn alle financiële stukken online gezet met de mogelijkheid voor bewoners hierop te reageren.

De te benoemen bestuursleden (zie punt 7 van de agenda) zullen voor nu door het Algemeen Bestuur ad interim worden benoemd, dit in afwachting van de bekrachtiging door bewoners op een eerstvolgende algemene vergadering.

U kunt de stukken hier afzonderlijk inzien/dowloaden:

Agenda
Verslag Jaarvergadering 2021
Jaarverslag 2021
Jaarplan 2022
Verslag Kascommissie
Begroting 2021
Balans 2021
Exploitatie-overzicht 2021
Baten / Lasten 2021
Begroting 2022

En voor wie alle stukken in één document wil downloaden : klik hier.

Ook voor de kleintjes

Zingen en bewegen samen met je dreumes of peuter?
Vanaf januari in onze Vruchtenbuurt!

Er zit muziek in de Vruchtenbuurt. Jammer genoeg verplaatst naar 2022

De lesjes bestaan uit een mix van zingen, bewegen en ritme met gebruikmaking van eenvoudige muziekinstrumentjes.
De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen.

Voor meer informatie:

nieuwe data

Lunchroom Op de Hoek
Vlierboomstraat 521

 

Digitaal veilig

In de VruchtenPers staat een artikel van onze wijkagent.
Helaas staat daar een verkeerde website in.

Er staat:
www.veiligindewijk.nl

maar dat zou moeten zijn

www.digitaalveiligindewijk.nl

Excuses voor de vergissing.

Ondersteuning PC, laptop, smartphone en tablet

Beste buurtbewoners,

 

In de wijkcentra van  is er de mogelijkheid om digitaal ondersteund te worden bij vragen omtrent omgaan met de PC, laptop, smartphone en tablet.
Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers van VOOR welzijn.

U kunt een afspraak inplannen via wijkcentrum de Regenvalk voor een individuele afspraak van 1 uur of u kunt gebruik van het DIGICAFE elke vrijdag van 10 tot 12 uur in wijkcentrum ’t Lindenkwadrant, dit is een open inloop.

Wijkcentrum de Regenvalk 070-2052660

Groet namens VOOR welzijn

Er zit muziek in de Vruchtenbuurt

Ook voor de kleintjes Muziek in de Vruchtenbuurt

Zingen en bewegen samen met je dreumes of peuter?
Vanaf januari in onze Vruchtenbuurt!

Er zit muziek in de Vruchtenbuurt. Jammer genoeg verplaatst naar 2022

De lesjes bestaan uit een mix van zingen, bewegen en ritme met gebruikmaking van eenvoudige muziekinstrumentjes.
De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen.

Voor meer informatie:

nieuwe data

Lunchroom Op de Hoek
Vlierboomstraat 521

 

 

Sluiting ABRI

24 november 2021.

Als gevolg van de ontwikkelingen rond het Corona-virus

is De Abri met onmiddellijke ingang

voor alle activiteiten gesloten.