DIGITAAL spreekuur

Het DIGITALE spreekuur is er voor alle wijkbewoners die vertrouwd willen raken met het
gebruik van de computer/tablet en/of mobiele telefoon en de mogelijkheden er van willen
ontdekken. Tijdens het digitale spreekuur helpen de vrijwilligers u met vragen over internet,
email, telefoon instellen, sociale media en meer.

Wijkcentrum ‘t Lindenkwadrant
2e braamstraat 6
vrije inloop
Vrijdag 10-12 uur
op afspraak:
ma en do 10-12 uur

Wijkcentrum de Regenvalk
Alleen op afspraak:
ma en do 10-12 uur
Afspraak inplannen?
Bel 070 2052660

Groet namens WIJKZ en de vrijwilligers