Huur Abri opgezegd door de eigenaren

Beste mensen,

Zaterdag jl. ontvingen we het bericht dat de eigenaren van de Abri de huur opzeggen. Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden betekent dit dat we uiterlijk 30 april de Abri leeg moeten opleveren. Het bericht was natuurlijk een enorme schok voor ons. Het betekent dat we onze vaste plek voor activiteiten kwijtraken. Het betekent ook dat de huur van de garage en de fietsenstalling moet worden beëindigd.

Woensdagavond zijn we als bestuur bijeengekomen om ons te beraden welke stappen we moeten zetten. Uiteraard gaan we verkennen of en zo ja welke juridische mogelijkheden we hebben. Maar we kunnen natuurlijk niet ondertussen stil gaan zitten.

We hebben een eerste inventarisatie gedaan welke alternatieven er mogelijk beschikbaar zijn. Deze gaan we zo snel mogelijk benaderen. Ook hebben we al contact opgenomen met de gemeente. We houden jullie uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 Natuurlijk is ook alle hulp welkom. Drie maanden is een erg korte tijd en er staat ons veel te doen. Denk bijvoorbeeld aan het leegruimen van de Abri en het eventueel stallen van spullen. Dus iedereen die een handje wil helpen, is meer dan welkom.

Ook zijn suggesties voor een alternatieve plek welkom. Je kunt deze sturen naar info@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl

Bij voorbaat veel dank!!

 Hartelijke groet,

Namens het bestuur

Michel Rovers

Voorzitter