Jaarvergadering Wijkberaad Vruchtenbuurt

Uitnodiging Jaarvergadering Wijkberaad Vruchtenbuurt
Op donderdag 9 maart 2023 om 19.30 uur vindt de jaarvergadering plaats in de Abri
(Abrikozenstraat 207). Als bewoner van de Vruchtenbuurt bent u van harte welkom.
Agenda:
Het bestuur van het Wijkberaad Vruchtenbuurt presenteert de agenda en stukken
voor de Jaarvergadering 2023.
1. Opening en Mededelingen
2. Vaststelling Jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022, inclusief oordeel
kascommissie
3. Bestuursverkiezing
* Aftredend: Esther Musch en Anneke Verhaal
* Verkiesbaar: Caroline Ytsma
4. Vaststelling Jaarplan 2023 en begroting 2023
5. Verkiezing kascommissie 2023
6. Rondvraag
7. Sluiting
* Alle stukken zijn te vinden door op onderstaande link te klikken

 

Jaarverslag Jaarplan Uitnodiging en agenda