Toekomst Abri Wijkberaad Vruchtenbuurt

Toekomst Abri Wijkberaad Vruchtenbuurt

Zoals eerder is aangegeven, heeft de eigenaar van de Abri de huur opgezegd. Dat betekent dat we de Abri per 30 juni moeten verlaten.

We zijn daarom op zoek gegaan naar een andere locatie en die hebben we gevonden! Na een weging op basis van een aantal criteria hebben we als bestuur de voorkeur uitgesproken voor Achilles, Pomonaplein 71. Deze voorkeur hebben we voorgelegd aan de extra wijkvergadering op 6 april jl., waar iedereen aangaf Achilles een goed alternatief te vinden.

Bij Achilles kunnen we alle activiteiten die in de Abri plaatsvonden, blijven doen. Dat was een belangrijk criterium. Daarnaast biedt Achilles nieuwe mogelijkheden, zoals het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het aanbieden van kooklessen c.q. -workshop.

Achilles is ook aangewezen als Buurthuis van de Toekomst. Met de komst van het Wijkberaad wordt hier een mooie volgende stap in gezet.

Namens het bestuur,

Michel Rovers, voorzitter