We mogen weer! (2)

Nu de corona maatregelen het weer meer mogelijk maken, gaan we aan de slag
met het opstarten van de VruchtenAcademie per september van dit jaar.
Wilt u meedoen? Heeft u ideeen/wensen? Mail naar  ac@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl