Digitaal veilig

In de VruchtenPers staat een artikel van onze wijkagent.
Helaas staat daar een verkeerde website in.

Er staat:
www.veiligindewijk.nl

maar dat zou moeten zijn

www.digitaalveiligindewijk.nl

Excuses voor de vergissing.